Hulp bij Rouw & Verlies

Het verwerken van verlies en rouw is belangrijk voor het geluk maar ook voor de leerprestaties van het kind. 

Veel kinderen krijgen op jonge leeftijd te maken met een verlies; zoals scheiding en overlijden. Er komen steeds meer kinderen die met beide verliezen te maken hebben. 

Van de echtscheidingskinderen heeft 65% concentratie- en gedragsstoornissen. Ze vertonen onrustig of lastig gedrag, of juist in zeer teruggetrokken gedrag. 

Een groot deel van hen krijgt ook nog te maken met nieuwe relaties van hun ouder en met stiefouders. Ze worstelen ermee en dit is vaak merkbaar in hun functioneren en hun gedrag. Kinderen zijn loyaal aan hun ouders en dat geeft een innerlijke strijd. Aan de buitenkant lijkt het meestal alsof het goed gaat met het kind maar van binnen kan het een emotionele chaos zijn.

één op één met een kind werken
Kinderen met een verlieservaring hebben een luisterend oor, herkenning en erkenning nodig; individueel of in een groep met andere kinderen. Deze kinderen willen hulp om de gevoelens die deze ervaringen met zich meebrengen te verwoorden en met anderen te delen.
met een klein groepje werken
Kinderen met een verlieservaring hebben een luisterend oor, herkenning en erkenning nodig; individueel of in een groep met andere kinderen. Deze kinderen willen hulp om de gevoelens die deze ervaringen met zich meebrengen te verwoorden en met anderen te delen.
lotgenoten groepen opzetten.
Er kan een lotgenotengroep “Rouw na overlijden” opgezet worden en/of een lotgenotengroep “Rouw na echtscheiding”.
Kinderen die een verlies hebben meegemaakt na overlijden komen nooit in één lotgenotengroep samen met kinderen die te maken hebben met echtscheiding.
Dit kan zowel op basisscholen als op scholen voor voortgezet onderwijs.

Positieve psychologie voor schoolteams, directies, besturen of ouders.

Geluk zit in jezelf. In je vermogen om ergens van te genieten en er het beste van te maken. Je kunnen focussen op de positieve kanten van jezelf en van anderen, is waardevol voor de rest van je leven!

Na kennismaking met een van de oprichters van De Gelukskoffer, ben ik zodanig geïnspireerd geraakt dat ik zoveel mogelijk kinderen wil bereiken om de kracht van positieve psychologie te mogen laten ervaren. Daarvoor is het belangrijk dat de mensen om hen heen zelf die kracht ervaren hebben.

Gelukkige leerkrachten en kinderen hebben meer energie en plezier. Gunt u de mensen om uw heen de kennismaking met de positieve psychologie?

een lezing op maat voor directie, schoolteam en ouders.
Voor directie, schoolteam en ouder.
Inspireren vanuit thema’s rondom geluk.
Je ervaart hoe de wetenschappelijk bewezen Geluksinterventies kunnen bijdragen aan het geluk van kinderen.
studiedag “Geluk werkt”
Voor bestuur, directies en schoolteams
Verdiepen in persoonlijk leiderschap en werken aan een positief schoolklimaat
Je krijgt zicht op de belangrijkste factoren die invloed hebben op werkgeluk en in hoeverre deze (eenvoudig) te veranderen zijn. Als team denk je na hoe je inzichten vanuit de positieve psychologie kunt toepassen op jezelf, het team en de school.
studiedag "Van werkdruk naar werkgeluk"
Voor bestuur, directies en schoolteams
Je krijgt zicht op de verschillende elementen van werkdruk en plezier op het werk. Daarnaast heb je een individueel plan om om te gaan met werkdruk en werkgeluk.
het (hele of gedeeltelijke) team op laten opleiden tot Geluksleerkracht.

De wetenschappelijk onderbouwde methode van De Gelukskoffer is gebaseerd op de positieve psychologie.

Gelukkige kinderen hebben positieve invloed op de veiligheid in de klas. 

De methode is opgenomen in register van Stichting School en Veiligheid en in de database van de Gezonde school en in de databank Effectieve interventies van RIVM/NJi. CRKBO-erkend. Het voldoet aan de eisen van de inspectie.

 

 

Kinderen maken kennis met persoonlijk leiderschap en leren over de invloed die ze hebben op hun eigen geluk. Dit geeft hen een positievere levenshouding en een stevige, veilige basis. Geluk is voor 40% te beïnvloeden door bewust gedrag.

Het is een ontdekkingsreis waarin het kind op zoek gaat naar zijn eigen kracht, zijn eigen mogelijkheden en de invloed die het heeft op zijn manier van denken. De kinderen maken kennis met de kracht van gedachten. Ook leren ze met wetenschappelijk bewezen interventies hoe ze hun geluksgevoel kunnen beïnvloeden. 

 

De wetenschappelijk onderbouwde methode van De Gelukskoffer is gebaseerd op de positieve psychologie en heeft als doel:

o      vergroten van zelfvertrouwen 

o      bewust worden en stimuleren van de eigen kracht 

o      een positief zelfbeeld  

o      ontdekken van eigen invloed op geluksgevoel 

o      verantwoordelijkheid nemen 

o      ontdekken van de eigen talenten 

o      verbeteren van de sociale omgang   

       

Pas als het goed gaat met het kind zelf, kan het kind goed zijn voor anderen en de wereld om zich heen.

 

Na het volgen van de lessen zijn de kinderen minder bang, boos en/of verdrietig en is de onderlinde verdraagzaamheid aanzienlijk verbeterd. Dat is aangetoond door Universiteit Leiden.

 

Er zijn subsidiemogelijkheden, nl:

Gezonde School

Jeugdeducatiefonds

 

Een aanwinst voor uw school. Ik spreek uit eigen ervaring!

masterclass “Geluk voor leidinggevenden”

Voor  bestuur en directies               

Na afloop van de dag weet je wat geluk betekent, hoe het brein werkt en heb je (nieuwe) handvatten om het team aan te sturen. Daarnaast heb je zicht op de kracht van geluk binnen het hedendaagse onderwijssysteem.


Het is mogelijk om in een vrijblijvend gesprek eerst kennis te maken. Samen met De Gelukskoffer kijken we dan wat de mogelijkheden zijn en wat het beste bij u past. De studiedagen en bovenschoolse dagen kunnen op maat voor uw school gemaakt worden.

Mijn missie is om zoveel mogelijk kinderen te bereiken.